Cinereous Finch

Piezorina cinerea - Piézorhin cendré

Piézorhin cendré
adult
Piézorhin cendré
adult