Eastern Whip-poor-will

Antrostomus vociferus - Engoulevent bois-pourri