Grey-headed Nigrita

Nigrita canicapillus - Nigrette à calotte grise