Mountain Buzzard

Buteo oreophilus - Buse montagnarde

Buse montagnarde
adult
Buse montagnarde
immature
Buse montagnarde
adult
Buse montagnarde
adult
Buse montagnarde
adult