Planalto Foliage-gleaner

Syndactyla dimidiata - Anabate mantelé