Slate-colored Fox Sparrow

Passerella schistacea - Bruant ardoisé