Tawny-tufted Toucanet

Selenidera nattereri - Toucanet de Natterer