Colibri jacobin

Florisuga mellivora - White-necked Jacobin

Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♀ adulte
Colibri jacobin
♂ immature
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♀ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♀ adulte
Colibri jacobin
♀ adulte
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♂ immature
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♂ adulte plum. nuptial
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♀ adulte
Colibri jacobin
♀ adulte
Colibri jacobin
♀ adulte
Colibri jacobin
♀ adulte
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
Colibri jacobin
Colibri jacobin
Colibri jacobin
Colibri jacobin
Colibri jacobin
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♀ adulte
Colibri jacobin
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♀ adulte
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♂ adulte
Colibri jacobin
♀ adulte