Fauvette naine

Sylvia nana - Asian Desert Warbler

Fauvette naine
adulte
Fauvette naine
adulte
Fauvette naine
adulte plum. nuptial
Fauvette naine
adulte plum. nuptial
Fauvette naine
adulte plum. nuptial
Fauvette naine
adulte
Fauvette naine
adulte plum. nuptial
Fauvette naine
adulte plum. nuptial
Fauvette naine
adulte plum. nuptial
Fauvette naine
adulte
Fauvette naine
adulte plum. nuptial
Fauvette naine
adulte plum. nuptial