Pic vigoureux

Reinwardtipicus validus - Orange-backed Woodpecker

Pic vigoureux
♂ adulte