Trogon de Whitehead

Harpactes whiteheadi - Whitehead's Trogon

Trogon de Whitehead
♀ adulte
Trogon de Whitehead
adulte