Tangara évêque
Tangara sayaca
Tangara glauque
Tangara des palmiers
Tangara des palmiers
Tangara à cape noire
Tangara à cape noire
Tangara à boucles d'or
Tangara montagnard
Tangara montagnard
Tangara larmoyant
Tangara à nuque jaune
Tangara à menton noir
Tangara à poitrine fauve
Tangara unifascié
Tangara unifascié
Tangara unifascié
Tangara unifascié
Calliste doré
Calliste safran
Calliste safran
Calliste à tête dorée
Calliste à tête dorée
Calliste à face rouge