Colibri moucheté

Adelomyia melanogenys - Speckled Hummingbird

Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
adulte plum. nuptial
Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
juvénile
Colibri moucheté
adulte plum. nuptial
Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
adulte
Colibri moucheté
adulte