Brambling

Fringilla montifringilla - Pinson du Nord

Pinson du Nord
♂ adult plum. breeding
Pinson du Nord
juvenile
Pinson du Nord
♂ adult plum. breeding
Pinson du Nord
♂ adult plum. post breeding
Pinson du Nord
♂ adult plum. transition
Pinson du Nord
♀ adult plum. transition
Pinson du Nord
♀ adult plum. post breeding
Pinson du Nord
♀ Second
Pinson du Nord
♀ First year
Pinson du Nord
♂ adult plum. breeding
Pinson du Nord
♂ adult plum. post breeding
Pinson du Nord
♂ adult plum. transition
Pinson du Nord
♂ adult plum. post breeding
Pinson du Nord
♂ adult plum. transition
Pinson du Nord
♂ adult plum. breeding
Pinson du Nord
♀ adult plum. breeding
Pinson du Nord
♀ adult plum. post breeding
Pinson du Nord
♀ adult plum. transition
Pinson du Nord
♀ adult plum. post breeding
Pinson du Nord
♂ adult
Pinson du Nord
♂ adult
Pinson du Nord
♀ Second
Pinson du Nord
♀ adult
Pinson du Nord
♀ Second
Pinson du Nord
♀ adult
Pinson du Nord
♀ Second
Pinson du Nord
♂ adult plum. transition
Pinson du Nord
♂ adult
Pinson du Nord
Pinson du Nord
Pinson du Nord
♀ adult plum. post breeding
Pinson du Nord
♂ adult plum. breeding
Pinson du Nord
♀ adult
Pinson du Nord
♂ adult plum. post breeding
Pinson du Nord
♀ adult plum. transition
Pinson du Nord
♂ adult plum. transition
Pinson du Nord
♂ adult plum. transition
Pinson du Nord
♂ adult
Pinson du Nord
♂ adult plum. transition
Pinson du Nord
♂ adult plum. transition
Pinson du Nord
♂ adult plum. transition
Pinson du Nord
♂ adult plum. transition
Pinson du Nord
♀ adult plum. post breeding
Pinson du Nord
♂ adult plum. post breeding
Pinson du Nord
♂ adult plum. post breeding
Pinson du Nord
♂ adult plum. post breeding
Pinson du Nord
♂ adult plum. post breeding