Spotted Dove

Spilopelia chinensis - Tourterelle tigrine