Tourterelle tigrine

Spilopelia chinensis - Spotted Dove

Tourterelle tigrine
adulte
Tourterelle tigrine
adulte
Tourterelle tigrine
adulte plum. nuptial
Tourterelle tigrine
adulte
Tourterelle tigrine
adulte
Tourterelle tigrine
adulte
Tourterelle tigrine
adulte
Tourterelle tigrine
adulte
Tourterelle tigrine
adulte
Tourterelle tigrine
adulte