Nette rousse

Netta rufina - Red-crested Pochard

Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♂ adulte plum. internuptial
Nette rousse
♀ adulte
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♂ adulte plum. internuptial
Nette rousse
♂ adulte
Nette rousse
♀ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♂ adulte
Nette rousse
♀ adulte
Nette rousse
♂ adulte
Nette rousse
♀ adulte
Nette rousse
♂ adulte
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
adulte plum. nuptial
Nette rousse
juvénile
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
Poussin
Nette rousse
♂ adulte
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
adulte plum. nuptial
Nette rousse
adulte
Nette rousse
Nette rousse
♂ adulte
Nette rousse
♂ adulte plum. internuptial
Nette rousse
♂ adulte
Nette rousse
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♀ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♀ adulte plum. internuptial
Nette rousse
♂ adulte plum. internuptial
Nette rousse
Nette rousse
♀ adulte
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♀ adulte
Nette rousse
♀ adulte
Nette rousse
♂ adulte
Nette rousse
♂ adulte
Nette rousse
♀ adulte
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial
Nette rousse
♂ adulte plum. internuptial
Nette rousse
♂ adulte plum. nuptial