19/12 African Green Pigeon
19/12 African Green Pigeon
19/12 African Green Pigeon
19/12 African Green Pigeon
19/12 Lesser Grey Shrike
19/12 Lesser Grey Shrike
19/12 Trumpeter Hornbill
19/12 Trumpeter Hornbill
19/12 Swainson's Spurfowl
19/12 Red-capped Lark
19/12 Red-capped Lark
19/12 Shaft-tailed Whydah
19/12 Lesser Flamingo
19/12 African Scops Owl
19/12 African Scops Owl
19/12 African Scops Owl
19/12 Bare-cheeked Babbler
19/12 Bare-cheeked Babbler
19/12 Damara Red-billed Hornbill
19/12 Mountain Wheatear
19/12 Mountain Wheatear
19/12 Red-breasted Swallow
19/12 Red-breasted Swallow