03/17 Tangara coiffe-noire
03/17 Tangara coiffe-noire
03/17 Tangara à huppe ignée
03/17 Tangara des palmiers
03/17 Tangara coiffe-noire
03/17 Tangara évêque
03/17 Tangara à galons blancs
03/17 Tangara à galons rouges
03/17 Tangara à camail
03/17 Tangara à camail
03/17 Tangara à camail
03/17 Tangara à crête fauve
03/17 Tangara à galons blancs
03/17 Tangara à camail
03/17 Tangara à bec d'argent
03/17 Tangara à galons blancs
03/17 Tangara à crête fauve
03/17 Tangara à camail
03/17 Tangara à galons rouges
03/17 Tangara à galons rouges
03/17 Tangara à bec d'argent
03/17 Tangara à bec d'argent
03/17 Tangara à camail
03/17 Tangara à bec d'argent