12/09 Troglodyte à miroir
12/09 Courlan brun
12/09 Pic ouentou
12/09 Pic de Malherbe
12/09 Pic de Malherbe
12/09 Pic de Malherbe
11/09 Pic jaune
11/09 Pic jaune
11/09 Pic jaune
11/09 Pic jaune
11/09 Pic de Cayenne
11/09 Pic de Cayenne
11/09 Ariane de Linné
11/09 Ariane de Linné
11/09 Quiscale merle
11/09 Quiscale merle
11/09 Barbacou à croupion blanc
11/09 Barbacou à croupion blanc
11/09 Alapi à cravate noire
11/09 Alapi à cravate noire
11/09 Synallaxe à gorge jaune
11/09 Synallaxe à gorge jaune
11/09 Araçari vert
11/09 Araçari grigri