Cinclode du paramo
Cinclode à ventre sombre
Anabate montagnard
Synallaxe rayadito
Synallaxe rayadito
Synallaxe rayadito
Synallaxe mésange
Synallaxe mésange
Synallaxe des Andes
Synallaxe siffleur
Synallaxe rousselé
Annumbi fagoteur
Annumbi alouette
Synallaxe à bec court
Synallaxe de Hudson
Synallaxe de Hudson
Synallaxe austral
Synallaxe austral
Synallaxe de Cordoba
Synallaxe des rocailles
Synallaxe vannier
Synallaxe vannier
Synallaxe à menton blanc
Synallaxe à bec droit